Keterangan:
1. Masjid
2. Maqbaroh Hadhrotus Syaikh
3. Padepokan Hadhrotusy Syaikh
4. Tempat Wudhu’
5. Musholla Barat
6. Musholla Timur
7. Asrama HIM
8. Kantor Pusat
9. Wartel
10. Asrama Jember
11. Asrama Sumatera
12. Kantor Pekalongan
13. Asrama Tulungagung
14. Asrama muqoddas
15. Dapur Muqoddas
16. Kolam Pekalongan
17. Asrama Pekalongan
18. Dapur Pekalongan
19. Dapur Pacitan
20. Asrama Banyumas
21. Koperasi
22. Dapur Umum
23. Kolam Pacitan
24. Asrama Pacitan
25. Kolam Mataram
26. Asrama Trenggalek
27. Asrama Mataram
28. Kolam Sundo
29. Asrama Sundo
30. Asrama Banyuwangi
31.Asrama Al-Ishlah
32. Kantor Sundo
33. Asrama Jakarta
34. Dapur Sundo
35. Asrama Gerlas
36. Asram Darul Huda
37. Asrama Lumajang
38. Asrama Kebumen
39. Asrama Ponorogo
40. Asrama Al-Ukhuwwah
41. Asrama Munajat
42. Madrasah Al-Asna
43. Kantor Pacitan
44. Asrama Ngawi
45. Asrama Blitar
46. Kantor Kamtib
47. Kantor Mataram
48. Ruang Tamu Mataram
49. Dapur Mataram
50. Asrama Bojonegoro
51. Ruang Tamu Sundo
52. Asrama Wonosobo
53. Asrama Kutoarjo
54. Asrama Magelang
55. Ndalem K. Syaubari
56. Ndalem K. Zubaid
57. Kolam Masjid
58. Ndalem K. Jali
59. Ndalem K. Maisur
60. Ndalem Ibu Nyai Hanik
61. Ndalem K. Hadi
62. Ndalem K. Zainal
63. P.P. Putri Darul Hikmah
64. Ndalem K. Zaid
65. P.P. Putri IS. AS.
66. Musholla Ndalem
67. Ndalem K. Sulthon
68. Ndalem K. Anwar
69. Ndalem K. Slamet
70. Ndalem K. Khozin
71. Ndalem Gus Let
72. Ndalem K. Zainuri
73. WC. Umum
74. Pekuburan Umum

Beranda / Dari Kami / Dinamika / Biografi / Mau'idzoh / Postingan / Kontak Kami